Văn bản số 346/BCH-TM ngày 23/6/2020 của Ban Chỉ huy quân sự quận Hà Đông về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

23/06/2020

Người ký văn bản: 

Thượng tá Nguyễn Lê Nam - Chỉ huy trưởng Quân sự quận Hà Đông

Nội dung thông báo: 

Thông báo niêm yết 13/14 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc Phòng (có phụ lục kèm theo), riêng nội dung thứ 3 thuộc lĩnh vực Bảo hiểm Xã hội: "Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí hằng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000" chưa hoàn thiện, khi nào có đơn vị sẽ triển khai bổ sung sau.

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo