Hoạt Động Ủy ban nhân dân

UBND VÀ HỘI CCB PHƯỜNG VẠN PHÚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM GIAI ĐOẠN ( 2010-2015 ) VÀ KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN (2015-2020...