UB. Mặt trận tổ quốc phường Vạn Phúc tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, Thống nhất nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Sáng ngày 30/6, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường  tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai chương trình hành động 6 tháng cuối năm 2015. Đến tham dự hội nghị có các đồng chí trong TT Đảng ủy- HĐND-UBND-MTTQ các ban ngành, ông bà lãnh đạo 12 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Sáng ngày 30/6, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường  tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai chương trình hành động 6 tháng cuối năm 2015. Đến tham dự hội nghị có các đồng chí trong TT Đảng ủy- HĐND-UBND-MTTQ các ban ngành, ông bà lãnh đạo 12 tổ dân phố trên địa bàn phường.

 Trong 6 tháng đầu năm 2015, UB.MTTQ phường đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tổ chức thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ và phối hợp các cấp, ngành của UB.MTTQ quận phấn đấu đạt được nhiều kết quả thiết thực như là phối hợp tổ chức thành công đại hội đảng bộ phường lần thứ 19, tiến tới đại hội đảng bộ quận Hà Đông và Thành phố Hà Nội. Tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội MTTQVN các cấp đi vào cuộc sống; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và phát triển tốt các cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", “Đền ơn đáp nghĩa”, “ chữ thập đỏ”, “ Hiến máu nhân đạo”,  ủng hộ quỹ Khuyến học khuyến tài. Công tác xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh được chú trọng, thực hiện quy chế dân chủ, phát huy hiệu quả thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống, giữ vững an ninh trật tự. MTTQ phường giữ vững vai trò của mình trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dự - Bí thư đảng ủy phường đánh giá cao những thành tích đạt được của UB.MTTQ phường trong 6 tháng đầu năm 2015. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, đồng chí cũng đề nghị Mặt trận tổ quốc phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; động viên nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền biển đảo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn phường. Phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, vận động các tầng lớp nhân dân, huy động tối đa mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm 2015.

Thực hiện: 

Nguyễn Thị Hường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức