Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí

Số văn bản: 

281

Ký hiệu văn bản: 

/TT-BTC

Ngày ban hành: 

14/11/2016

Người ký: 

Vũ Thị Mai - Thứ trưởng Bộ Tài chính

Ban chấp hành: 

  • Trung ương

Trích yếu: 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch

Lĩnh vực: 

  • Cải cách hành chính

Chủng loại văn bản: 

  • Thông tư

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản