Thông Báo Của UBND

Tên thông báo Ngày hiệu lực
Văn bản số 2385/UBND-TP ngày 07/8/2020 của UBND quận Hà Đông về việc triển khai thực hiện Nghị định 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 15/09/2020
Thông báo số 98/TB-UBND ngày 17/6/2020 Thông báo về việc công khai niêm yết 145 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Vạn Phúc theo các quyết định công bố của UBND Thành phố Hà Nội 17/06/2020
Thông báo số 93/TB-UBND ngày 03/6/2020 về việc công khai niêm yết 141 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Vạn Phúc theo các quyết định công bố của UBND Thành phố Hà Nội 03/06/2020
THÔNG BÁO Niêm yết công khai danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do dịch Covid-19 đủ điều kiện được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/20
Thông báo số 83/TB-UBND ngày 25/5/2020 Về việc niêm yết công khai 14 thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp phường theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ 25/05/2020
HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN: LĨNH VỰC TƯ PHÁP NĂM 2020
Thông Báo Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
THÔNG BÁO Kết luận hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn phường
Quyết định: Bãi bỏ Quyết số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 và Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của Chủ tịch UBND Thành Phố Hà Nội 09/12/2019
THÔNG BÁO: NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC NỘI BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND PHƯỜNG VẠN PHÚC 14/10/2019
THÔNG BÁO Về việc niêm yết danh sách cử tri tham gia bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố phường Vạn Phúc nhiệm kỳ 2019-2022
Quy trình hướng dẫn trả kết quả tại nhà 01/09/2019
Thông báo số 122/TB-UBND ngày 28/8/2019 của UBND phường Vạn PhúcVề việc công khai niêm yết 139 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Vạn Phúc theo các Quyết định công bố của UBND TP Hà Nội 28/08/2019
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4 CẤP PHƯỜNG NĂM 2019 23/07/2019
Thông báo số 101/TB-UBND ngày 23/7/2019 của UBND phường Vạn Phúc Về việc công khai niêm yết 142 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Vạn Phúc theo các Quyết định công bố của UBND TP Hà Nội 23/07/2019
Thông báo về việc công khai niêm yết 144 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Vạn Phúc theo các quyết định công bố của UBND Thành phố Hà Nội 17/06/2019
Thông báo về việc niêm yết công khai 168 danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp phường/xã trên địa bàn thành phố Hà Nội (tính đến ngày 06/3/2019) 06/03/2019
THÔNG BÁO: Thông báo công khai niêm yết 170 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBD phường Vạn Phúc theo các quyết định công bố của UBND thành phố Hà Nội 20/02/2019
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4 LĨNH VỰC HỘ TỊCH CẤP PHƯỜNG NĂM 2019 01/01/2019
Thông báo công khai niêm yết 174 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Vạn Phúc (tính đến ngày 26/12/2018)

Trang