Thông Báo Của UBND

Tên thông báo Ngày hiệu lực
THÔNG BÁO Về việc niêm yết danh sách cử tri tham gia bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố phường Vạn Phúc nhiệm kỳ 2019-2022
Quy trình hướng dẫn trả kết quả tại nhà 01/09/2019
Thông báo số 122/TB-UBND ngày 28/8/2019 của UBND phường Vạn PhúcVề việc công khai niêm yết 139 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Vạn Phúc theo các Quyết định công bố của UBND TP Hà Nội 28/08/2019
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4 CẤP PHƯỜNG NĂM 2019 23/07/2019
Thông báo số 101/TB-UBND ngày 23/7/2019 của UBND phường Vạn Phúc Về việc công khai niêm yết 142 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Vạn Phúc theo các Quyết định công bố của UBND TP Hà Nội 23/07/2019
Thông báo về việc công khai niêm yết 144 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Vạn Phúc theo các quyết định công bố của UBND Thành phố Hà Nội 17/06/2019
Thông báo về việc niêm yết công khai 168 danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp phường/xã trên địa bàn thành phố Hà Nội (tính đến ngày 06/3/2019) 06/03/2019
THÔNG BÁO: Thông báo công khai niêm yết 170 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBD phường Vạn Phúc theo các quyết định công bố của UBND thành phố Hà Nội 20/02/2019
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4 LĨNH VỰC HỘ TỊCH CẤP PHƯỜNG NĂM 2019 01/01/2019
Thông báo công khai niêm yết 174 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Vạn Phúc (tính đến ngày 26/12/2018)
Về việc công khai niêm yết 174 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Vạn Phúc theo các Quyết định công bố của UBND TP Hà Nội
Thông báo Tìm cha, mẹ đẻ cho trẻ bị bỏ rơi
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
LỢI ÍCH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 (thủ tục Cấp bản sao trích lục Hộ tịch) 01/08/2018
Những điểm mới của Luật Tố cáo 2018 01/01/2019
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC SINH
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2018 01/08/2018
Sửa đổi, bổ sung 6 thủ tục hành chính Lĩnh vực Lý lịch Tư pháp 24/08/2018
Hưởng ứng cuộc thi sáng tác kịch bản, tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc email: phobiengiaoducpl@moj.gov.vn (hạn nộp 17h00 phút ngày 10/10/2018 ) 20/08/2018
Báo Cáo: Kết quả rà soát, thống kê TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Vạn Phúc (tính đến ngày 31/8/2018 31/08/2018

Trang