THÔNG BÁO: Thông báo công khai niêm yết 170 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBD phường Vạn Phúc theo các quyết định công bố của UBND thành phố Hà Nội