"Tết trồng cây" – việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được tổ chức vào mỗi dịp đầu xuân mới đã trở thành nét đẹp truyền thống của khắp các địa phương. Thông qua hoạt động này, lời dặn của Bác rằng “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân” lại được nhắc nhớ, lan tỏa.

Phát động Tết trồng cây tại trường MN Hoa Mai

Nhân dịp đầu xuân Canh Tý 2020, ngày 31/01/2020,  Đảng ủy- HĐND - UBND - UB. MTTQ phường cùng các ban ngành, đoàn thể, các nhà trường, ông bà lãnh đạo của 12 TDP… tham gia Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại Trường MN Hoa Mai. Qua đó tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; khuyến khích, vận động các tầng lớp nhân dân, học sinh tích cực tham gia trồng cây.

Thực hiện: 

Đài truyền thanh Vạn Phúc

Viết bình luận

Xem thêm tin tức