Quyết định số 4304/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND T.P Hà Nội Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số văn bản: 

4304

Ký hiệu văn bản: 

QĐ-UBND

Ngày ban hành: 

13/08/2019

Người ký: 

Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Ban chấp hành: 

  • Thành phố

Trích yếu: 

Quyết định số 4304/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND T.P Hà Nội Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; Danh mục thủ tục hành chính liên thông với Bộ Tư pháp; Thủ tục hành chính liên thông trong nội bộ thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: 

  • Cải cách hành chính

Chủng loại văn bản: 

  • Quyết định

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản