Quân Sự Phường

Chiều ngày 22/2/2017, Phường Vạn Phúc đã tổ chức tổng kết công tác tuyển...

Ngày 17/7/2015, UBND phường Vạn Phúc tổ chức khai mạc lớp huấn luyện dân quân cho lực lượng dân quân cơ động, lực lượng dân quân tại chỗ ở...