Quận Hà Đông đẩy mạnh bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp

Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/QU của Quận uỷ, 2 năm qua các cấp uỷ Đảng trên địa bàn quận Hà Đông đã tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo vệ môi trường, thu hút sự tham gia tích cực của các tổ chức, đoàn thể và người dân, góp phần xây dựng bộ mặt đô thị quận ngày càng sáng - xanh - sach- đẹp.

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 05, có thể thấy nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền và đa số người dân trong công tác vệ sinh môi trường được nâng lên rõ rệt. Nghị quyết đã bước đầu đi vào cuộc sống với nhiều kết quả rõ nét, được dư luận đánh giá cao, nổi bật là: Chỉnh trang, xã hội hóa việc trồng cây hoa, lắp đặt các thiết bị vui chơi, thể dục trên diện tích khoảng 6.584 m2; xây dựng sân chơi thiếu nhi, thể dục thể thao với tổng số kinh phí xã hội hóa 1,4 tỷ đồng; thực hiện vẽ tranh bích họa, cổ động với diện tích khoảng 5.991,8m2; sơn vẽ mỹ thuật trên 129 tủ điện tại các tuyến phố; lắp đặt 24 bộ thiết bị hoạt động thể thao ngoài trời tại 17/17 phường; cải tạo 10/13 ao hồ trong khu dân cư. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường được tập trung thực hiện, đã kiểm tra 146 cơ sở, xử phạt hành chính đối với 19 cơ sở với tổng số tiền nộp phạt hơn 685 triệu đồng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Tình trạng đổ rác, phế thải không đúng nơi quy định, đặc biệt tại các bờ kênh mương trên địa bàn; công tác duy trì tại các điểm đã xử lý về môi trường còn khó khăn; việc thu gom vận chuyển rác thải của đơn vị liên danh nhà thầu có nơi, có lúc còn chậm. Ý thức tham gia bảo vệ môi trường của một số bộ phận người dân chưa cao...

Trong thời gian tới, quận Hà Đông yêu cầu các cấp ủy cần tiếp tục nêu cao nhận thức về bảo vệ môi trường, triển khai thực hiện Nghị quyết 05 đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, chất lượng. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, nhằm xây dựng nề nếp, thói quen sinh hoạt, ứng xử với môi trường, đáp ứng yêu cầu xây dựng nếp sống văn minh đô thị. 

UBND các phường tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường tại 329 điểm đã đăng ký; tiếp tục rà soát và huy động xã hội hóa thực hiện công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang tại các bãi đất trống, ven kênh, ven hồ, điểm chân rác theo kế hoạch; thực hiện vẽ tranh tường bích họa, sơn vẽ các tủ điện trên đường phố nhằm xây dựng cảnh quan môi trường đô thị xanh - sạch - đẹp. 

Trung tâm VH-TT&TT phối hợp chặt chẽ với phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND các phường trong rà soát, thực hiện mua sắm, lắp đặt các thiết bị vui chơi, dụng cụ thể thao theo quy định, đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả sử dụng, tránh lãng phí, phục vụ nhu cầu của nhân dân thuộc địa bàn 17 phường và giao cho UBND phường quản lý theo đúng quy định. 

Phòng Quản lý đô thị phối hợp chặt chẽ với UBND các phường đẩy nhanh tiến độ cải tạo 03/13 ao hồ trên địa bàn quận. Tiếp tục rà soát các ao hồ và các khu đất trống ven kênh, sông trên địa bàn; nghiên cứu đề xuất việc lập dự án cải tạo, chỉnh trang theo quy định, đảm bảo quản lý chống tái lấn chiếm diện tích đất công và cảnh quan môi trường đô thị. 

Công an quận phối hợp chặt chẽ với Đội Thanh tra giao thông, UBND các phường tăng cường nắm bắt tình hình; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp chủ đầu tư công trình, hộ gia đình, cá nhân không chấp hành quy định về vệ sinh môi trường (đổ rác không đúng giờ, đổ trộm phế thải xây dựng, vận chuyển phế thải xây dựng không đúng quy định...). Ban quản lý Dự án đầu tư & xây dựng phối hợp với các phường rà soát, nghiên cứu bố trí lắp đặt các thùng rác công cộng tại một số tuyến phố chính trên địa bàn quận, đảm bảo thuận lợi cho việc thu gom, vận chuyển rác thải, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. 

Nguồn: 

Cổng thông tin điện tử quận Hà Đông

Viết bình luận

Xem thêm tin tức