PHƯỜNG VẠN PHÚC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CUỘC BẦU CỬ TỔ TRƯỞNG 12 TDP TRÊN ĐỊA BÀN

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn hoạt động của thôn và tổ dân phố; Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội; Căn cứ Đề án số 16-ĐA/QU ngày 09/5/2019 của Quận ủy Hà Đông thí điểm “sắp xếp, bố trí các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường, tổ dân phố trên địa bàn quận Hà Đông”; Kế hoạch liên tịch số 123 của Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vạn Phúc xây dựng kế hoạch bầu cử Tổ trưởng các Tổ dân phố phường Vạn Phúc nhiệm kỳ 2019-2022.

Ngày 29/9/2019, 12 TDP trên địa bàn phường Vạn Phúc đã tổ chức thành công ngày bầu cử tổ trưởng của 12Tổ dân phố. Ngày bầu cử diễn ra từ 7 giờ sáng và diễn ra đúng quy trình. Từ khâu giới thiệu nhân sự, lập danh sách cử tri, vận động cử tri đi bầu đến công tác đảm bảo an ninh trật tự cho buổi bầu cử đều được phường quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, đảm bảo an toàn và tiết kiệm…  Kết quả cử tri đi bầu đạt tỷ lệ cao; 12 TDP đã bầu, chọn ra được người cán bộ tiêu biểu đại diện cho nhân dân trong TDP tham gia vào các hoạt động của địa phương.

 Danh sách 12 tổ trưởng trúng cử tổ trưởng nhiệm kỳ 2019-2022.

TT

Tổ dân phố

Họ và tên

Tỷ lệ phiếu bầu

Ghi chú

1

2

3

4

6

1

Tổ dân phố 6

Trần Ngọc Tuynh

154/156 = 98,72%

Trúng cử Tổ trưởng

2

Tổ dân phố 7

Lê Thị Dư

210/212 = 99,06%

Trúng cử Tổ trưởng

3

Tổ dân phố 8

Nguyễn Kiến Quốc

512/523 = 97,9%

Trúng cử Tổ trưởng

4

Tổ dân phố 9

Bùi Xuân Nhưng

127/166 = 76,51%

Trúng cử Tổ trưởng

5

Tổ dân phố 10

Đặng Văn Thử

144/235 = 61,28%

Trúng cử Tổ trưởng

Dương Văn Chiến

85/235 = 36,17%

Không trúng cử

6

Tổ dân phố Bạch Đằng

Phạm Anh Tuấn

301/311 = 96,78%

Trúng cử Tổ trưởng

7

Tổ dân phố Chiến Thắng

Nguyễn Văn Hòa

248/253 = 98,02%

Trúng cử Tổ trưởng

8

Tổ dân phố Hạnh Phúc

Đỗ Thị Thắng

276/297 = 92,93%

Trúng cử Tổ trưởng

9

Tổ dân phố Hồng Phong

Đỗ Xuân Thanh

261/279 = 93,55%

Trúng cử Tổ trưởng

10

Tổ dân phố Đoàn Kết

Đỗ Văn Thường

266/271 = 98,15%

Trúng cử Tổ trưởng

11

Tổ dân phố Độc Lập

Nguyễn Thị Liên

522/619 = 84,33%

Trúng cử Tổ trưởng

12

Tổ dân phố Quyết Tiến

Nguyễn Ngọc Cầm

205/210 = 97,62%

Trúng cử Tổ trưởng

 

Thực hiện: 

Đài truyền thanh Vạn Phúc

Viết bình luận

Xem thêm tin tức