Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí tại Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn t

Số văn bản: 

09

Ký hiệu văn bản: 

/NQ-HĐND

Ngày ban hành: 

05/12/2018

Người ký: 

Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

Ban chấp hành: 

  • Thành phố

Trích yếu: 

về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí tại Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố

Lĩnh vực: 

  • Cải cách hành chính

Chủng loại văn bản: 

  • Pháp lệnh thủ đô

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản