HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2020 - 2021

Ngày 07/7/2020, HĐND TP Hà Nội khoá XV, kỳ họp thứ 15 đã thông qua Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long, trường Trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội năm học 2020 - 2021.

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm: Trẻ em học mầm non, học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao); học sinh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên của thành phố Hà Nội; học sinh tại trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long và trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội; Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao); cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên của thành phố H​à Nội; Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long và Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội. 

Mức thu học phí năm học 2020-2021 như sau: 

Cấp học: Nhà trẻ, Mẫu giáo (không bao gồm trẻ em mầm non 05 tuổi), Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông: Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị (các phường, thị trấn) học phí là 217.000 đ/tháng/hs. Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn (các xã trừ các xã miền núi) học phí là 95.000đ/tháng/học sinh. Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi, học phí là 24.000đ/tháng/học sinh. Trẻ em mầm non 05 tuổi, Trung học cơ sở, Giáo dục thường xuyên cấp Trung học cơ sở: Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị (các phường, thị trấn) học phí là 155.000đ/tháng/hs; Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn (các xã trừ các xã miền núi) học phí là 75.000đ/tháng/hs. Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi, học phí là 19.000đ/tháng/hs. 

Học phí đối với trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, học phí các nhóm, ngành nghề năm học 2020-2021 như sau: khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản; khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch học phí là 900.000đ/tháng/học sinh.

Trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội, nhóm ngành nghề: Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản học phí là 750.000đ/tháng/hs. Nhóm ngành, nghề: Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch học phí là 800.000đ/tháng/hs.

HĐND Thành phố giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết của HĐND Thành phố về mức thu học phí năm học 2020- 2021 để nhân dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác quản lý thu, sử dụng học phí đảm bảo công khai minh bạch, đúng mục đích, không để xảy ra việc lạm thu và tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Nguồn: 

cổng thông tin điện tử quận Hà Đông

Viết bình luận

Xem thêm tin tức