Văn bản

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Tên văn bản Ngày ban hành
Quyết định số 2433/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND T.P Hà Nội Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 15/06/2020
Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội 10/06/2020
Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND T.P Hà Nội Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp 14/04/2020
Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của UBND T.P Hà Nội Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UB 03/04/2020
Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND T.P Hà Nội Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp xã trên địa bàn thành ph 20/01/2020
Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND T.P Hà Nội Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội, UBND cấp 09/01/2020
Quyết định số 7130/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND T.P Hà Nội Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 17/12/2019
Quyết định số 7023/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND T.P Hà Nội Về việc bãi bỏ Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 và Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội 09/12/2019
Quyết định số 6547/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND T.P Hà Nội Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở kế hoạch và đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 12/11/2019
Quyết định số 5820/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND T.P Hà NộiVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 18/10/2019
Quyết định số 5819/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND T.P Hà Nội Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội 18/10/2019
Quyết định số 4393/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND T.P Hà Nội Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 19/08/2019
Quyết định số 4304/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND T.P Hà Nội Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 13/08/2019
Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực 11/11/2016
Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí 14/11/2016
Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí tại Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn t 05/12/2018
Quyết định số 3097/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND T.P Hà Nội Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 10/06/2019
Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND T.P Hà Nội Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên môi trường thành phố Hà Nội 26/04/2019
Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND T.P Hà Nội Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 19/04/2019
Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND T.P Hà Nội Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, 18/03/2019

Trang