Học Tập NQ Đảng

Sáng 7/6, Đảng ủy phường đã tổ chức hội nghị  học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 4Tham dự hội nghị có TT Đảng ủy- HĐND...

Ngày 7/9, Đảng uỷ phường Vạn Phúc đã tổ chức hội nghị quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội...

Ngày 1/7, Đảng uỷ phường Vạn Phúc đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng khoá XI...