ĐẢNG BỘ PHƯỜNG VẠN PHÚC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XX

 Trong 02 ngày 17, 18/5/2020, Đảng bộ phường Vạn Phúc đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 02 ngày 17, 18/5/2020, Đảng bộ phường Vạn Phúc đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Cường - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận; Đồng chí  Nguyễn Trường Sơn - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, phụ trách phường Vạn Phúc và các thành viên tổ công tác số 2 của Quận ủy. Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới đồng thời đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Phường khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí.Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Phường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; giao nhiệm vụ cụ thể cho BCH nhiệm kỳ mới.

          Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Phường khóa XX đã bầu Ban Thường vụ gồm 04 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Thủy tiếp tục được tín nhiệm tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Dự được tín nhiệm tái cử chức danh Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 04 đồng chí. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XXI Đảng bộ Quận, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 08 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.

          Đại hội đại biểu lần thứ XX Đảng bộ phường Vạn Phúc đã thông qua mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Tiếp tục củng cố và phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, thế mạnh làng nghề, tập trung khai thác mọi tiềm năng, nguồn lực, phát triển theo hướng kinh tế du lịch làng nghề; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc của nhân dân trong toàn phường; tập trung thực hiện thắng lợi 11 chỉ tiêu chủ yếu, 05 nhiệm vụ trọng tâm, 02 khâu đột phá, 07 nhóm giải pháp cơ bản; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng; xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh; xây dựng phường Vạn Phúc văn minh, hiện đại và phát triển bền vững./.

 

Thực hiện: 

Đài truyền thanh Vạn Phúc

Nguồn: 

BAN TUYÊN GIÁO HÀ ĐÔNG

Viết bình luận

Xem thêm tin tức